De Westfriese Uitdaging zorgt voor verbinding tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven in West-Friesland. Ze bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (media). Ze zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. Ze stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Voor De Westfriese Uitdaging in Hoorn heeft Wizarts de grafische vormgeving verzorgd van een rollbanner.