Wizarts heeft als ontwerper, grafisch vormgever en webdesigner projecten mogen uitvoeren voor Rijkswaterstaat.

Bij Rijkswaterstaat werken ze samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Leefbaar door dagelijks te werken aan een duurzame leefomgeving, zodat ons land ook voor volgende generaties een schone, groene en prettige plek is om te leven.

Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid nemen voor ons landschap, energieverbruik, ons water en onze grondstoffen. Dat is leidend in het handelen. Daarbij kijken ze ook verder dan de netwerken die ze hebben: het hoofdwatersysteem, hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Ze werken daarnaast ook aan thema’s als bodem, biodiversiteit, klimaatadaptatie en zwerfafval.

In opdracht van Vitasys heeft Wizarts voor het Rijkswaterstaat de grafische vormgeving van de narrowcasting verzorgd.