Wizarts heeft als ontwerper, grafisch vormgever en webdesigner projecten mogen uitvoeren voor Fokvereniging Het Friesche Paard.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de fokkerij van het Friesche Paard. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, het houden van keuringen en het geven van voorlichting en informatie het Friesche paard betreffende, alsmede het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.

In opdracht van Fokvereniging Het Friesche Paard in Zuidschermer heeft Wizarts de website ontwikkeld en een training gegeven in het beheren van de website met behulp van het gebruiksvriendelijke WordPress systeem.